BIONICLE STORY časť2

19. června 2008 v 14:16 |  Písané bionicle príbehy
Dávno pradávno, keď ešte legendy neboli legendami ,nemohlo sa jedno slovo zo strachu vysloviť ,lebo sa báli ,že sa naplní. To slovo bolo BOHROK.Šesť neľútostných,navzájom podobných príšer majúcich len jednu úlohu ,vyvolať paniku, starch a nepokoj. Každý bol vybavený rôznym druhom zbraní a odlišnými schopnosťami. Jedného dňa ,keď práve MATORANI v ONU KORO za pomoci Toa odstraňovali zbytky trosiek ,ktoré im zapratali ich dialnicu ,sa ozval obrovský výbuch . Nikto nič nevidel ,ale cítili vo vzduchu smrad spáleného dreva .Lewa rýchlo vyletel do oblakov ,aby uvidel čo sa deje. Bol zdesený keď vydel ,že skoro celý prales na ostrove horí. Rýchlo zletel speť na zem kde to oznámil svojmu velitelovy TOA TAHUOVI .Ten dlho nerozmíšľal a rozkázal aby všetci TOA šli hneď pomáhať hasiť. Gali hasila koruny tých stromov ,kroté sa ešte dali zachrániť.ONUA a POHATU hádzali na oheň piesok a kamene ,KOPAKA oheň menil na ľadový vzduch a LEWA spustil z oblohy silný dážď. Len TAHU TOA hrdina ohňa nemohol nijako pomôcť , lebo vedel oheň len vyvolať a použiť ,nie ho zničiť. Po hodinách tvrdého zápasu proti tomuto krutému živlu bola aspoň časť lesa zachránená, ale napriek tomu tisíce živočíchov prišlo o domov a potravu. Neskôr večer zasadala rada TARAGOV ,ktorá sa bavila o príčinách vzniku toho pažiara .Na nič nevedeli prísť ,keďže v tom čase neboli ani veľké suchá ani silná búrka ,proste príjemné počasie.Vynníka tiež nemohli žiadného nájsť ,lebo jediný kto vedel na ostrove vyvolať oheň z ničoho bol TOA TAHU,a ten predsa by take nič neurobil. Bolo to divné ale život išiel ďalej. O dva dni .ked sa POHATU prechádzal po púšti ,rozhodol sa ,že navštívi KOPAKU. Najkratšia cesta k nemu bola cez akvadukt v juhovýchode GA-KORO. Keď k nemu došiel ,začul čudné otrasi .Stena priehrady sa začala rúcať.Rýchlo odtiaľ utekal a varoval ,každého koho po ceste stretol .Hrádza sa po niekoľkých minútach roztrhla a na svätý chrám sa valili miliony litrov vody. Jediná možnosť ako zabrániť tejto katastrofe bolo vyhlbiť priekopu ,ktorá by daný prúd vody odklonila do rozľahlích púšti POKORO Nemali veľmi veľa času na rozmíšlanie tak radej konali.ONUA pomocou svojich chopnosti premiestnil milíony ton zeminy čím vytvoril potrebnú priepasť pre vodu. Voda sa rýchlo priblyžovala a nastal hlavný okamih. Priehlbina našťastie zabrala a voda sa roztiekla po púšti. Toto bola už druhá obrovská katastrofa za posledné dni a opeť nikto nenašiel príčinu ani vynníka tejto udalosti. Situácia bola napätá ,lebo pomali začal každý ,každého podozrievať. Napätie vyvrcholilo ,keď na štvrtý deň od prvej katastrofi prišla dalšia a teras na najväčšia. Keďže celé ONU-KORO bolo pod zemov a kvôli príéstupu na povrch bol vlastne celý ostrov prevrtaný skrz na skrz a stabilitu držalo len niekoľko pilierov .Práve try z týchto pilierov sa zničoho nič podlomili a zemský povrch začal klesať .Klesol až tak nizko, že hory KO KORO ,ktoré boli predtým najvyším bodom ostrova sa ocitli na úrovni hladiny mora . Celý ekosistém ostrova bol narušený ,a MATORANI TURAGOVIA aj TOA zmetený ,ale aj rozhorčený. Keď sa im podarilo premiestniť všetkých MATORANOV z ohrozených oblastí do veľkého chrámu nastala v jeho hlavnej sale horlivá debata. TURAGOVIA obviňovali hrdinov TOA ,že napriek svojím schopnosťiam nevedeli zabrániť katastrofám, MATORANI zase TURAAGOV ,že to nedokázali predvídať ,no a hrdinovia sa začali obviňovať medzi sebov navzájom z toho ,že aké mala ,ktorá katastrofa výhody a pre ktorého TOU. POHATU ,vládca živlu kameňa obvinil KOPAKU ,že za zničením priehrady môžu byť práve MATORANI z KO-KORO lebo dovtedy mali najmenšiu časť ostrova ,ale teraz potom ako sa voda z priehrady rozliala po púšťiach PO-KORO a KOPAKA ju potom bezdôvodne zmrazil na ľadové plane ,má práve KO-KORO najväčšiu rozlohu ,dokonca väčšiu ako LE-KORO ,keďže zase veľkú časť jeho územia pokríval prales ,ktorého tiež skoro polovica záhadne vyhorela.Toto už dávalo zmisel aj LEWOVI vládcovi vzduchu. Vzápäti však KOPAKA obvinil GALI ,že mohla zničiť piliere ,ktoré neskôr spôsobili zosuv a prepad pôdy a tým sa práve najvyššie hori dostali na úroveň mora a voda ich mohla zaplaviť a tým by sa zas zväčšila rozloha GA-KORO. Dokonca POHATU z toho usúdil ,že sa GALI a KOPAKA mohli medzi sebou navzájom dohodnúť ,tak že GALI zaberie časť územia ,ktoré patrí KOPAKOVI a zato mu pomôže získať časť PO-KORO. Z týchto všelijakých vízií o komplotoch ,o ktorých diskutovali celé hodiny sa uprostred noci rozišli a TURAGOVIA rozkázali ,aby sa každý zdržoval iba vo svojom panstve kým nedôjdu k nejakému spoločnému záveru.GALI -toa hrdinka vody si však nedala povedať a začala pátrať na vlastnú päsť, lebo stale neverila ,že by niektorý z jej druhov bol schopný dopustiť sa niečoho takého. Nad svitaním si len tak plávala popri útese kde vyusťoval kanál zo sopky plný lávi ,ktorý keby sa náhodov roztrhol ,tak by láva vytvorila ďalšiu pevninu v prospech TA-KORO z čoho by bol zase veľký problém. Myslela si ,že to by mohol byť ďalší cieľ toho ,kdo to všetko pácha a nemílila sa. Pri hlavnom uzáveri potrubia zbadala modré čudesné potvori ,vyzerajúce ako chrobáky boli to BOHROCI Galhok. Akurát vrtali do posledného šrobu ,ktorý držal potrubie .GALI neváhala a zaútočila na nich. Vodným výrom ich premiestnila od potrubia pod útes no a tam na ne pustila skali ,ktoré ich zavalili, lenže dostala ich iba pár a tý ostatný stihli ujsť .Samozrejme ,že ten vír , čo vytvorila oslabil posledné podpery kanála s lávov a ten praskol. Bol to neobyčajný pohľad keď proti sebe bojovali miliony litrov morskej vody s valiacou sa tisíc stupňovou magmau. Táto udalosť sa nezaobišla bez povšimnutia no a kým GALI dorazilado veľkého chrámu , aby všetkým oznámila ,čo zistila ,vyhlásili si jednotlivé osady vojnu .Armády MATORANOV boli už dávno zmobilizované ,keďže každý Toa veril ,že čoskoro pride nova katastrofa ,ktorej následky už nebude ďalej trpieť.Zástupi vojakov na čele s toa sa stretli pri úpeti sopky . Keď sa už schylovalo k boji a velitelia vydali rozkazi do útoku , vbehla medzi ne GALI s TURAGMI a kričali na nich ,aby zastavili boj. TOA sa čudovali že prečo ,veď bojujú proti tým ,čo su za všetkým tým zlím . GALI im ale rýchlo vysvetlila ,že žiaden MATORAN ani TOA za to nemôže ,ale práve BOHROKOVIA, ktorí sa záhadným spôsobom prebrali k životu. TAHU ako vodca si hneď uvedomil čoho sa všetci dopustili tým ,že si navzájom neverili a musia to napraviť. Okamžite boli vyhlásené prímeria a vojská sa pobrali do svojívh osád a TOA rozmíšľali , že ako je možné ,že BOHROKAVIA sa prebrali k životu.V tom zo zástupu vybehol NUPARU s tým ,že asi tuší ,čo sa stalo a porozprával im ako sa dostal k ich vajciam ,ale že prebudil omylom len jedného a nie celé húfi. Potom ako si ho TOA vypočuli vymysleli plán boja ,ako ich zase dostať späť do ich liahni ,no a tam ich naväčnosť uzavrieť. Na prieskum po ostrove vybrali najodvážnejšieho z MATORANOV -KIDOXA. Ten nasadol do obrneného stroja ,zvaného boxor a vydal san a cestu .Hneď po svojích pár hodinách cesty narazil na dieru v zemi do ktorej sa spustil a objavil tam obrovského kráľa aj kráľovnú BOHROKOV-CAHDOKA a GAHDOKA. Cestou speť objavil aj tajnú miestnosť kde si BOHROKOVIA vytvárali vlastného TOA hrdinu ,no lenže keď to zistil ,bol už dávno obklúčený desiatkami PAHRAKOV. Naštestie ,skôr ako ho zajali stihol poslať TURAGOM nejaké údaje ,čo tu získal a svoju presnú polohu .TURAGOVIA ,ktorý tu spávu rýchlo ukázakli hrdinom TOA vydali rozkaz , aby sa tam TOA vydali a definitývne zničili BOHROKOV , Keďže už celý ostrov vedel ,kde sa presne nachádzajú BOHROKOVIA ,tak sa tieto chrobáky zhromaždili pred vchodom do ich jaskine. Keď tam TAHU, LEWA, POHATU ,ONUA , KOPAKA a GALI dorazili ,postavili sa im do cesty više štiristo BOHROKOV.TO ale pre našich hrdinov nemohol byť problem.Po desiatkách ich ničili pomocou svojich schopnosti a tých čo sa vzdali uvrhli do spánku pomocou eliksíru, ktorý im pripravili TURAGOVIA. Po vojdení do ich pevnosti sa bez problémov dostali do kráľovskej siene ,kde na nich už čakali GAHDOK a CAHDOK s poslednými zviškami svojej armády .TOA im nedali šancu .BOHROKOV pochovali pod sutiny ONUA a POHATU a GALI najprv namočila a KOPAKA neskôr zmrazil nepriateľský kráľovský pár.Zrazu sa začala zem v miestnosti triasť .Na scénu nastúpil EXO TOA ,ktorého stihli BOHROKOVIA dokončiť tesne predtým ,ako na nich TOA zaútočili. TOA sa zhromaždili do radu a začali útočiť. Nič však nezaberalo , ani oheň, ani blesky , ani voda ,ba ani kamene či ľad. POHATU vypálil na EXO TOU svoje loptu kordak ale aj ten sa uhol obrovským prevretom smerom vzad . Pri tomto premete si TAHU všimol , že pod krkom má relatývne nechránené miesto ,do ktorého by ho mohli zasiahnúť a tým pádom hádam aj zničiť. TOA sa zhromaždili do dvojzástupu a každý celou svojou silou vypálili proti nepriateľovi .EXO toa sa tváril ,že mu to nič nespravilo ,ale po pár sekundách začal čudne svetieľkovať .Bolo to tak ostré svetlo ,že si TOA nevideli ani pod nos.Zrazu obrovské ticho a poňom nastal ohlušujúci výbuch . EXOTOA sa rozletel na stovky kúsok a na TOA vystrekla čudesná oranžová hmota , ktorá bolapredtým krvov EXOTOU. Bola to lepkavá hmota ,ktorá ich postupne celých pohlcovala a tiahla do seba. TURAGOVIA a MATORANI ,ktorý sa medztým už tiež dostali do jaskyne BOHROKOV ,udivene pozerali lebo nikde nevideli svojich hrdinov , len uprostred siene sa rozkladala malá oranžová bažina,ktorá celá bublala . MATORANI ku nej pristúpili ,ale zrazu tá bažina vyschla a vrhla na svet šesť nových postáv . Boli to TOA, ktorých to premenilo . Nové zbrane, chrániče , mocnejšie schopnosti a samozrejme brnenie .Keďže mutácia sa u MATORANOV povie nuvácia dali týmto všemocným bytostiam meno TOA NUVA!!! Boli to už iný Toa ako predtým, hoci si všetko pametali .Turagovia sa domnievali , že táto ich premena je darom od VELKEHO DUCHA zato, že porazili BOHROKOV. Nebolo to ale tak .To čo sa s TOA stalo malo presný zmysel aj dôvod, lebo o chvíľu sa malo objaviť nové nebezpečenstvo. Z najtemnejších hlbín ostrova sa zrazu vyhrnuli BOHROK KAL . Banda podlých a zákerných stvorení ,majúcich len jednu úlohu .Získať od TOA ich novú silu NUVA a prepustiť CAHDOKA , GAHDOKA a oslobodiť hordy BOHROKOV. Týchto šesť potvor bolo elitné komando , vycvičené len na rýchle splnenie ich misie. Ktomu im mali dopomôcť ich schopnosti a nova výzbroj. TOA NUVA museli rýchlo konať ,ak chceli tomu zabrániť. Snažila sa svojích nepriateľov vlákať doboja, všetci proti všetkým, nato im však BOHROK KALOVIA neskočili lebo boli dosť vychytralí a vedeli ,ža práve tak predtým TOA porazili BOHROKOV.Museli zaútočiť na rôznych častiach ostrova naraz ,aby prinútili TOA rozdeliť sa. Toa nemali moc na výber a urobili presne tak ako si to ich nepriateľia želali.To bola však chyba lebo BOHROK KAL vynikali v boji jeden na jedného a práve preto získali od piatich Toa ich dosky s kodmy k ich moci. Potom sa vybrali do starej opustenej budovy, ktorá bola kedysi spojovňou a tam objavili fungujúci generátor , na ktorý napojili dekodovacie zariadenie. Keď už mali prácu hotovú, zostávala im posledná vec ,nájsť posledného šiesteho TOA ľadu ,ktorému sa podarilo uniknúť pred ich predošlou nástrahou. Jediná otázka bola ako ho nájsťv rozľahlých ľadových plániach na ostrove. Osud to však zariadil pre nich nich veľmi výhodne ,že práve v tej budove, ktorej sa nachádzali boli kompletné plány celého ostrova ,a teda nebolo problém nájsť najvhodnejšie miesta ,kde by sa mohol vyskytovať. Vytypovali si jedno z jazier v najodľahlejších častiach ostova a mali pravdu .Chcely si byť istý ,že im znova neutečie a preto sa tam vybrali všetci spolu,dosť netypické pre solových lovcou. Keď tem však dorazili zistili ,že to bola vlastne pasca pre nich.Pri jazere na nich nečakal totiž len sám KOPAKA ale aj ostatný piati TOA NUVA. BOHROK KALOVIA už nemali možnosť na únik a rýchlo potrebovali šiestu platňu s kodom.Zhromaždili sa do jedného radu a vyrazili do útoku. Na to TOA presne čakali . Najprv LEWA NUVA spustil silný výchor ,ktorý ich zaniesol do stredu jazera .TAHU ten ľad roztopil a BOHROKOVIA popadali do vody ,ktorú potom KOPAKA znova zmrazil .Na ten kus ľadu čo vznikol potom ONUA A POHATU NUVA pomocou svojich schopnosti hodili zem a kamene a tým ten ľad rozbili na tisíce kúskov a tým pádom aj BOHRAK KAL už viac neboli medzi živými.TOA NUVA sa vrátili do svojích panstiev a začleňovali sa do bežnéhoživota na ostrove .
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 turaga matau turaga matau | Web | 29. března 2009 v 9:55 | Reagovat

to si si vymislel? alebo si to nikde čítal??

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama