BIONICLE STORY časť8

19. června 2008 v 14:22 |  Písané bionicle príbehy
MAHRI NUI:
TOA JALLERA skoro porazilo,trmácali sa sem celé veky ,potom bojovali s PIRAKMI, ktorých nakoniec porazili a potom toto. HAHLI mala ale nápad .Spomenula si ,že na druhej strane jazera je bývali prístav .Všetci toa inika sa tam vydali. Vnútri našli kopu zaprášených strojov,ktoré storočia nikdo nepoúžival. HEWKII s MATOROM našli riadiace centrum a v ňom aj jedného neznámeho matorana. Vysvetlili čo tam robia a požiadali ho o pomoc. Ten sa len pousmial a stlačil zelený gombík na panely. Zrazu sa orvorila skritá miestnosť a v nej bolo šesť špecálnych masiek spolu s podvodnými skafandrami. Matoran im vysvetlil ,že voda ,tam dole v hlbinách je toxická a že iba za pomoci týchto oblekov tam prežijú. Toa si nasadili nové masky,ktorých schopnocti ich premenili na TOA MAHRI. Dorástli im plutvy,krídla a podobné veci,ktoré su velmi vhodné pod vodou. Matoran ich potom zaviedol do skúšobného bazéna ,kde si mali vyskúšať pohyb ,aby ich to potom dole nezaskočilo. Prvých pár minút to bola velká dilemma ,lebo voda je histejšia ako vzduch a preto sa hýbali velmi nemotorne. Keď sa však naučili používať pohybové trisky ,ich pohyb sa zdokonalil. Po tréningu ich matoran privítal v zasadačke,kde ich išiel oboznámiť s plánom misie na nájdenie a prinesie masky života speť na povrch. Keď sa toa usadili,pustil im malú ukážku potvor na ktoré si majú dať pozor. V tom toa problem nevideli ,už sa dvíhali ale matoran ich usadil a ukázal im ich hlavné nebezpečenstvo. Tam dole je totiž vezenie pre tie najhoršie píšery zo všetkých Sú to baraki ,šesť kreatúr ,ktoré ale našťastie stráži HYDRAXON. Smola je ale v tom ,že s ním nemajú kontakt asi dva týždne a preto nevedia ,čo sa tam dole stalo. Pre týchto šesť potvor je jedinov nádejov na záchranu na povrch ,nájdenie masky života a preto su oňu ochotný bojovať aj navzájom medzi sebou na život a na smrť. Zrazu matoran prepol obraz a ukázal im záberi z malej podmorskej kamery ,ktorú vyslal dole tunelom. Nič nevideli ,lebo tam bola tma. V dialke zbadali nejaké svetlo.Bola to maska svetla. Kamera sa ku nej začala približovať ,z ničoho nič ju ale schmatla obrovská príšera a rozrhala ju v zuboch tým sa signál prerušil .TOA MAHRI sedeli bez slova a dosť zdesený z toho ,že čo ich tam dole čaká. S posledného záberu videli len metrové zuby a počuli prestrašný rev- bola to GADUNAKA, ktorú takto premenila moc masky života a ustanovila ju za svoju novú strážkiňu.TOA sa pobrali k jazeru spolu s matoranom. Nikto z nich ale nechápal ako sa dostanú do takej hlbky.Matoran sa zase pousmial a stlačil ďalší gombík.Z pod hladiny vyšla super moderná ponorka .Dvere sa otvorili toa nastúpili a vyrazili na podmorské dobrodružstvo. Všetci sa pripútali,nastavili smer pre auto pilota a zaťali zuby ,lebo cestou tam to bude riadne triasť .Dostali sa do silného prúdu ,ktorý ich vtiahol do tunela ,vedúceho pri MAHRI NUI.Steny ponorky prašťali a všetci sa lenmodlili ,aby vydržali. Keď im do finálneho miesta chýbali už len dva kilometer ,nakázalk im matoran aby si nasadili kyslíkové bombi a povedal im ,že na misiu majú 24 hodín potom sa musia vrátiť. Potiahol páku smerom dolu a k kabíne začal stroj rozdávať zbrane. HEWKII dostal elektrickú kopiju,HAHLI drápi,JALLER meč, ktorý horí aj pod vodou, NUPARU vybračný štít, MATORO vodný hák, len KONGU nedostal nič, čo ho velmi rozčúlilo. MATORAN ho ale ukludnil a stačil ďalší gombík. Zo stropu ponorky sa vysunul panel a v ňom bolo osem CORDAK BLASTEROV,najnovších typov podmorských zbraní ,vynájdených samotným HYDRAXONOM. Každý z toa dostal jeden akurát KONGU dostal dva ,s čím bol velice spokojný. Ten posledný bol pre matorana. Takto plne vyzbrojený ,čakali na moment ,až dorazia na dno.Len čo ho dosiahli nastali prblémi lebo spetné trisky skalmali a ponorka minula ciel a rútila sa nakoniec útesu.Zastala na hrane. Matoran sa s nimi rozlúčil a zavrel dvere od kokpitu .Miestnosť v ktorej boli toa sa začala zátapať aby sa v kabíne vyrovnal tlak. Dvere sa otvorili a toa vstúpili do volného priestoru .TOA JALLER im ešte raz zopakoval ich úlohu a že na ňu majú len 24 hodín.Vonku však nič nevideli ,preto im matoran osvetlil okolie svetlometmi z ponorky.Toa sa dali do malého rozostupu a postupovali od ponorky ku MAHRI NUI. Hahli sa rozhodla ,že to preskúma z hora ,čo jej nerobilo problem vďka jej novím krídlam ,ktoré jej slúžili ako plutvy a aj vďaka nim sa stala najschopnejším toa podvodou. Zahladela sa do tmavej hlbky ,kde nič nevidela ale zato počula. Bol to šuchotavý zvuk ,ktorý sa približoval . Z tmy sa vynorilo hejno žralokov takea. Toa neváhali a začali sa brániť. Pálili z kordakov na všetký strany ,ale ani jedného netrafili,boli na nich moc rýchli.MOTORA napadlo ,že ide do ponorky po podmorské vozidlo,kotrým ich hádam dohoní. Tento boj ale nezostal bez povšimnutia .Dorazila tam GADUNKA . Jeden zo žralokov narazil do JALLERA s KONGUM a zhodil ich z útesu. Na pomoc im bežali NUPARU s HEWKIIM,ale len čo došli na koniec útesu stála tam pri nich GADUNKA. Ich streli jej nič nerobili. Keď sa ich už chystala zožrať vpálil jej matoro vozidlom rovno ro tlamy a začal s ňou bojovať ,takže HAHLI spolu s NUPARUM a HEWKKIM išli hladať ostatných toa.Dole pod útesom našiel zranených toa matoran DEFILAK. Zistili ,že pochádza z mahri nui a poprosili ho ,či by ich tam nezaviedol, súhlasil. Cestou do mahry nui zbadali obrovskú ,temnú jaskyňu.KONGU sa rozhodol ,že sa do nej pozrie .JALLER spolu s DEFILAKOM ho počkali vonku.KONGU toho vo vnútri vela nevidel a tak sa rozhodol vrátiť. To bolo jeho jediné šťastie ,lebo kúsok od neho spalá velká príšera,ktorá by ho roztrhala v zuboch. Medzitým niekde v oceáne sa potuloval matoran DEKAR zo svojou skrotenou potvorou MORAKOM. Zrazu zbadal medzi chaluhami nejaké svetlo. Bola to maska života. Dekar ju zobral a odniesol do neďalekej svetyne,kde ju zavesil na totem. Lenže on nebol jediný ,ktorý si to svetlo všimol. Hneď ako ju dal na totem ,omotali ho chapadla a roztrhali na kusy . Bol to CALMAH, pán olihní. Hneď zhrabol masku ,lenže to tam doplával PRIDAK ,chapadlo mu odsekol a maska padla rovno k EHLEKOVI. Ten očakávajúc útok,nažhavil svoje elektrické trne a vytrvoril okolo seba paralizujúcu vrstvu. To však PRIDAKOVI ani CALMAHOVI nevadilo.Nabili zbrane a vypálili olihne.Ehlek sa jednej uhol a tú druhú schmatol ,dal ju do svojej zbrane a zasiahol PRIDAKA,ktorý sa potom zrútil k zemi. CALMAH toho využil a vytrhol masku EHLEKOVI z ruky. DEKAR mu však vošiel do cesty a maska sa mu zrazu ocitla v rukách. Všetci sa otočili knemu a priblyžovali sa . DEKAR sa ocitol na konci skaly. Nevedel ,čo má robiť. Zo spodu ,spod skaly ho ,ale schmatlo chapadlo a vtiahlo ho do nejakej úžiny. Keď sa DEKAR postavil, stál tam pred ním už TAKADOX a začal ho hypnotyzovať. Spod nôh TAKADOXA ,ale začala vyliezať na povrch ďalšia príšera. Bol to MANTAX. Schmatol TAKADOXA za nohu a odhodil ho k východu. Tam už ale stál CARAPAR.Rozbehol sa ako tank a prevalcoval MANTAXA aj DEKARA a vzal si masku . Vtom ho ale odhodil CALMAH a maska sa opeť dostala ku DEKAROVI. Ten ju vzal a vošiel do malej skulinky v skale ,do ktorej sa žiaden BARRAKI nezmestil .Ta skulinka niekam viedla,tak sa tam vydal. Keď vyšiel ocitol sa vo velkej miestnosti . Došiel do stredu ,kde na neho z hora zoskošil NOCTRUM , štvorruká ,velmi mocná príšera. DERAR po ňom vystrelil zamor ,ale ten vykril mečom. Ďalšou rukov vypálil oliheň a tá zasiahla DEKARA do masky ,no a ďalšou rukov schmatol pomocou chapadla masku života a pobral sa preč. Cestou ale narazil na HAHLI,NUPARU a HEWKIIHO,ktorí ešte stale hladali JALLERA s KONGUM. NOCTRUM dlho nerozmýšlaľ a napadol ich . Mal však smolu toa sa vedeli brániť. NUPARU pomocou štítu vysielal naňho pulzi ,čím ho zatláčal ku stene jaskyne. HAHLI ho oboplávala a vzala mu masku života. To však NOCTRUMA naštvalo,ale HEWKII mu nohu prebodol svojou kopijou a pustil doňho prúd. NOCTRUM bol omráčený ,ale toa spolu s DEKAROM sa museli ponáhlať preč ,lebo sa tam už blýžili BARRAKI .Maska tam ale zostala ležať. Neskor sa dostala do podmorského prúdu , ktorý ju unášal ďalej domora. Zatiaľ čo týto toa utekali ,inde v oceáne sa JALLER s KONGUM a matoranom DEFILAKOM snažili nájsť jeho dedinu.Museli byť stale v strehu ,aby ich niečo,alebo niekto nezaskočili. To sa aj stalo. Spod skali vyliezol jeden žralok takea a hneď sa vrhol na DEFILAKA. JALLER mu ale pomohol.Schmatol takeu za chvost a odhodil ho .Ten sa ale hneď postavil a rútil sa na JALLERA .JALLER stál pokojne a čakal až kým ku nemu pride takea blyžšie. Keď bol od neho asi pol metra ,vytasil meč spoza chrbta a jediným šmahom ruky mu odťal hlavu. Tým bolo po nebezpečenstve. V dialke už zbadali dedinu matoranov a tak sa k nej rozbehli .Tesne pred vstupným štítom sa ale objavila GADUNKA . Matorani z dediny ich nechceli vpustiť ,lebo sa báli , že vpustia aj GADUNKU. JALLER sa preto rozhodol ju odlákať preč a začal utekať. GADUNKA ho nasledovala.NUPARU s DEKAROM mohli vstúpiť do dediny a tam čakali kým sa JALLER vráti. Ten už GADUNKE dávno ušiel ,ale popri tom zablúdil,až sa dostal do nejakej prepadliny. Na jej okraji uzrel svetlo. Bola to maska života .Prišiel ku nej ,ale maska sa mu pomali vzďalovala. JALLER to nechápal ,a tak sa za ňou rozbehol. Všimol si ,že to sa nehýbe maska ale malý krab ,ktorý ju má na chrbte. Rozhodol sa ,že si ho skrotí. Vytiahol reťaz a priviazol ho. Na chrbát mu ešte dal svoj Cordak blaster, vzal masku do ruky a vydal sa na cestu. Hneď ako sa otočil stál pred ním obrovský strieborný tvor. Chmatol ho a povedal mu ,že tá maska je jeho . V tom naňho ,ale skočilo nejaké zviera a začali sa byť. Hydraxon ,ako sa volal ten tvor ,ho bodol a odhodil preč. Z poza skali sa vynoril obrovitánsky mechanický robot . Začal páliť zo svojho cardaku . Hydraxon povedal JALLEROVI nech vezme masku a uteká preč. Robot vytiahol svoj obrovitánsky ,dvojitý meč a rozbehol sa na Hydraxona . Ten si vzial svoje dve bumerangi z chrbta a hodil ich po ňom. Jeden robot odrazil ,ale druhý mu odťa jeho delo ,ktoré mal pripevnené na ramene. Hydraxon vytasil svoje meče a pripravil sa na stret. Robot ho schmatol a odhodil . Hydraxon sa postavil a začal s ním bojovať . Trafil ho do nohy a preťal mu aj jednu hadicu ,ktorá mu privádzala palivo . Robot sa však nevzdával kopol Hydraxona do brucha a toho to odhodilo do skaly a ešte ho zasipoli aj kamene. Robot sa obrátil na JALLERA .Ten nevedel ,čomá robyť a tak začal plávať smerom hore. Robot sa ale ku nemu stále priblyžoval.Jaller zrazu zbadal v dialke MATORA ,ktorý tam plával na žralokovi takeovi. Zakričal naňho a hodil masku smerom k nemu.MATORO ju vzial a plával preč. Robot schmatol JALLERA a tresol nim o zem ,keďže ale nemal masku ,nebol preňho dôležitý a odišiel.JALLER sa postavil a pomohol Hydraxonovi vyhrabať sa spod skál. Keď ho odtial dostal ,vyrozprával mu Hydraxon celý svoj príbeh. Už pred sto rokmi bol strážcom vezenia ,ktoré obývali BARRAKI.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama